Uniwersytet Gdański      Wydział Zarządzania    Katedra Rachunkowości        Strona domowa
      Program studiów


      kwestionariusz
      podanie


  Edycja XXI NOWE

        
semestr 1

  Edycja XX kontynuacja

         semestr 2

Aktualizacja planu:
ostatnia aktualizacja: 2014/11/20

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianom. Prosze sprawdzac plan na biezaco. Proszę również sledzić bieżace ogłoszenia.

Lista słuchaczy -
XXI EdycjaWyniki egzaminów


           Ogłoszenia

Informator

Organizatorem studiów jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101, tel. kom. 0 725 991 047, tel. (058) 523 14 23

Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz

 

W programie studiów m.in.:

·         rachunkowość finansowa,

·         rachunkowość zarządcza,

·         rachunek kosztów,

·         międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,

·         prawo podatkowe

 

Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.

 

 

Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (w tej chwili przyjmujemy zgłoszenia na październik  2014) oraz prowadzony jest przez cały rok.

 

Opłaty: 4400 zł  za całość (4 raty)

Dokumenty które należy złożyć:

  • ksero dyplomu
  • 1 zdjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie

 

Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów UG
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT

 

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe: PeKaO S.A.IV O/Gdańsk  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  z dopiskiem: Studia Podyplomowe Rachunkowości i Finansów (edycja nr ….) Imię Nazwisko

 

 

 

created by
Lucas
                                   (c) 2005 by Katedra Rachunkowości WZ UG