do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Rachunkowości
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Egzaminy
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH

Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00-11,00

Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-2-2015  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (STUDIA STACJONARNE II STOPNIA) )

Grupy: 561 501 502 571 572 591 / studia stacjonarne
Sala: C9
Godzina: 11,00-13,00

Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-2-2015  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (STUDIA NIESTACJONARNE I-GO STOPNIA)

Grupy: 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00-11,00

Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 14-2-2015  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA)

Grupy: 571 572 573 574 575 576 577 565 581 582 / studia niestacjonarne
Sala: C9
Godzina: 11,00-13,00

Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 14-2-2015  


BUDżETOWANIE, RACHUNKOWOść ZARZąDCZA, RACHUNKOWOść
Grupy: 471, 416, 421, 425, 491, 441, 473 ,476, 477, 66 / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,00-19,00
Informacje dodatkowe:
Zaliczenia poprawkowe:
5 września 2014 roku, 18.00-19.00, p. 214
"Budżetowanie" grupa 471_niest
"Rachunkowość zarządcza" grupy 416, 421, 425, 491, 441_niest, 473_niest,
476_niest, 477_niest,
"Rachunkowość" grupa 66_niest
"Rachunkowość" - WE - grupy 1 I SS1 MSG, 1 H SS1 MSG

Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
RACHUNKOWOść ZALICZENIE POPRAWKOWE DLA WYDZIAłU EKONOMICZNEGO
Grupy: 1 I SS1 MSG, 1 H SS1 MSG / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,00-19,00
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
KOLOKWIA POPRAWKOWE U MGR EWY CHROSTOWSKIEJ
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,30
Informacje dodatkowe:
09.09.2014 godz. 18,00 sala 201 WZ- wpisy
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
KOLOKWIA POPRAWKOWE U MGR E.CHROSTOWSKIEJ
Grupy: wszystkie grupy / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,30
Informacje dodatkowe:
Wpisy 09.09.2014 godz.18,00 pokój 201 WZ
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Karolina GościniakTermin egzaminu: 8-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Karolina GościniakTermin egzaminu: 8-9-2014  
POPRAWKI Z PRZEDMIOTóW PROWADZONE PRZEZ DR E.SPIGARSKą
Grupy: wszystkie / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 9-9-2014  
ZALICZENIA POPRAWKOWE Z MGR K.KOLESNIK DLA ST.STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Grupy: st.stacjonarne i nst. / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 17,00
Informacje dodatkowe:
07.09.2014 godz. 09,30-10,30
09.09.2014 godz. 17,00-18,00
13.09.2014 godz. 9,00-10,00
16.09.2014 godz. 17,00-18,00

Prowadzacy: Katarzyna KolesnikTermin egzaminu: 9-9-2014  
ZALICZENIA POPRAWKOWE Z MGR K.KOLESNIK DLA ST.STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Grupy: st.stacj. i niest. / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 17,00
Informacje dodatkowe:
09.09.2014 godz. 17,00-18,00
13.09.2014 godz. 9,00-10,00
16.09.2014 godz. 17,00-18,00


Prowadzacy: Katarzyna KolesnikTermin egzaminu: 9-9-2014  
RACHUNKOWOść (KOLOKWIUM POPRAWKOWE)
Grupy: 1 SSL MSG gr. E. F. G / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 12,00
Informacje dodatkowe:
proszę nie zapomnieć o zabraniu kalkulatorów
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 10-9-2014  
KOLOKWIUM POPRAWKOWE W PRZEDMIOTU RACHUNKOWOść
Grupy: 1 NSL , Fir gr. 63 64 / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 12,00
Informacje dodatkowe:
Proszę nie zapomnieć o zabraniu kalkulatorów
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 10-9-2014  
KOLOKWIUM "RACHUNKOWOść"
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: pok. 222
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH (EGZAMIN) ORAZ WDW
Grupy: wszystkie gr. stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH (EGZAMIN)
Grupy: wszystkie grupy niestacjonarne / studia niestacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść (EGZAMIN)
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: 17,30
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść (KIER. FIR)
Grupy: 161-167 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 11-9-2014  
RACHUNKOWOść (ZALICZENIE)
Grupy: 61 FiR / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 11-9-2014  
RACHUNKOWOść (KIER. MSG EKONOMIA)
Grupy: MSG AiB / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Nelli ArtienwiczTermin egzaminu: 11-9-2014  
BUDżETOWANIE (KIER. FIR) - ZALICZENIE POPRAWKOWE
Grupy: kier. Fir / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Jarosław KujawskiTermin egzaminu: 12-9-2014  
BUDżETOWANIE (ZALICZENIE POPRAWKOWE)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Jarosław KujawskiTermin egzaminu: 12-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 12-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 12-9-2014  
1. INSTRUMENTY FINANSOWE, PODATEK ODROCZONY, BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTóW
Grupy: st.dzienne i zaoczne / studia stacjonarne
Sala: 202 A
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 12-9-2014  
INSTRUMENTY FINANSOWE, PODATEK ODROCZONY, BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTóW
Grupy: st.dzienne i zaoczne / studia niestacjonarne
Sala: 202 A
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 12-9-2014  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: kier.FiR / studia niestacjonarne
Sala: 307
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 14-9-2014  
RACHUNKOWOść ZARZADCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY KIER. ZARZADZANIE)
Grupy: stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 17-9-2014  
RACHUNKOWOśC BANKóW
Grupy: st.lic. / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 17,15
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 17-9-2014  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: st.lic. kier.FiR / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 17,15
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 17-9-2014  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II
Grupy: I rok MSU / studia niestacjonarne
Sala: C9
Godzina: 10,50
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 13-12-2014  


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 21-12-2014
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry