do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Rachunkowości
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Egzaminy


"RACHUNKOWOść ZARZąDCZA"
Grupy: 471, 472, 473, 474 / studia niestacjonarne
Sala: C-9 (CK)
Godzina: 13,oo -13,45
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 30-5-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: 475, 465, 481, 482 / studia niestacjonarne
Sala: C-9 (CK)
Godzina: 14,oo - 14,45
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 30-5-2015  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY KOLOKWIUM ZALICZENIOWE
Grupy: 571, 572, 573, 574, 575, 576, / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 13,oo
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 30-5-2015  
RACHUNKOWOść INSTRUMENTóW FINANSOWYCH
Grupy: rachunk / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 13,00-16,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 31-5-2015  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Grupy: rachunk. / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 13,00-16,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 31-5-2015  
BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTÓW ORAZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (ZALICZENIE POPRAWKOWE)
Grupy: 371, 372 / studia niestacjonarne
Sala: C-9 (CK)
Godzina: 13
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 31-5-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: 471 - 475, 465, 481, 482 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 18,30
Informacje dodatkowe:
Komunikat
Dla osób, którym nie pasuje termin egzaminu z Rachunkowości zarządczej w dniu 30.05.2015 zostaje wyznaczony alternatywny termin: 31.05.2015 r. godz. 18,30 Aula WZ

Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 31-5-2015  
ACCA PBIUS (EGZAMIN)
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 11,oo - 13,oo
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 8-6-2015  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZYCIELI" I "RACHUNKOWOść ZAKłADóW UBEZPIECZEń"
Grupy: III r. FiR, wdw oraz I MSU / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 9,30
Informacje dodatkowe:
Egzamin z przedmiotów "Rachunkowość ubezpieczycieli" i "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń" dla III roku FiR, wdw oraz I roku MSU "Statystyki ubezpieczeniowej" i wdw odbędzie się 8.06.2015 r. (poniedziałek) o godz. 9,30 w sali B-4
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 8-6-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ
Grupy: 461 401 402 471 491 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 16,00
Informacje dodatkowe:
dr K. Gościniak
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 11-6-2015  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (KOLOKWIUM ZALICZENIOWE )
Grupy: 571 572 573 574 575 576 577 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 11,30
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 13-6-2015  
RACHUNKOWOść ZARZADCZA (KOLOKWIUM ZALICZENIOWE POPRAWKOWE)
Grupy: 425 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 11,30
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 13-6-2015  
SPRAWOZDAWCZOśC INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Grupy: 473 / studia stacjonarne
Sala: 310
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 15-6-2015  
RACHUNKOWOść BANKóW (ZALICZENIE)
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 16-6-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA (KOLOKWIUM ZALICZENIOWE POPRAWKOWE)
Grupy: 431 433 435 / studia stacjonarne
Sala: 310
Godzina: 13,30
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 18-6-2015  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA (POPRAWA)
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 18-6-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA (II-GO STOPNIA)
Grupy: cały kier. FiR / studia stacjonarne
Sala: 206
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 18-6-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: 411 412 414 415 416 421 422 524 431 433 435 / studia stacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 11,00
Informacje dodatkowe:
Dla grup 411, 412, 414, 415 o godzinie 11.00

Dla grup 416, 421, 422, 425 o godzinie 12.30

Dla grup 431, 433, 435 oraz warunkowiczów o godzinie 14.00


Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 22-6-2015  
RACHUNKOWOśC JEDNOSTEK BUDżETOWYCH
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 23-6-2015  
RACHUNKOWOść
Grupy: 161 162 163 164 165 166 167 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 9,00 11,15
Informacje dodatkowe:
godz. 9,00 grupa 161 162 163
godz. 11,15 grupa 164 165 166 167
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 23-6-2015  
PODATEK ODROCZONY (POPRAWA ZALICZENIA )
Grupy: 57X / studia niestacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 12,15
Informacje dodatkowe:
Uwaga studenci musza mieć zaliczone ćwiczenia
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 27-6-2015  
DODATKOWY TERMIN POPRAWY Z PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ UBEZPIECZYCIELI/RACHUNKOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
Grupy: poprawa / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 9,30
Informacje dodatkowe:
(ze względu na obrony godzina poprawy może ulec zmianie, proszę śledzić zmiany).
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 2-7-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: 465 471 472 473 474 475 481 482 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 8,00
Informacje dodatkowe:
dr K.Gościniak
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 4-7-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: 474 475 482 / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 12,00-14,00
Informacje dodatkowe:
Ponadto w tym samym terminie pisać będą osoby poprawiające konsolidację sprawozdań finansowych
(zaliczenie i egzamin) z poprzedniego semestru

Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 4-7-2015  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (ZALICZENIE I EGZAMIN - POWTARZANIE PRZEDMIOTU) )
Grupy: wszyscy / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 12,00-14,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 4-7-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: MU-2 ZAO sem2 / studia niestacjonarne
Sala: Aula-WZ
Godzina: 9,oo
Informacje dodatkowe:
Terminu egzaminu z Rachunkowości Zarządczej dla studentów zaocznych studiów magisterskich kierunek Zarządzanie MU-2 ZAO nazwa grupy z protokołu -Rachunkowość zarządcza_W_WZ_I_rok_MU-2_SN_2014/2015_sem_2)

Egzamin odbędzie się w dniu 05 lipca 2015 o godzinie 9.00 w Auli WZ.


Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 5-7-2015  
RACHUNKOWOśC JEDNOSEK BUDżETOWYCH
Grupy: 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 5-7-2015  
RACHUNKOWOść
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 9,00-10,00
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 5-7-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (ST.STACJONARNE - ZALICZENIE )
Grupy: 416 421 422 425 / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 2-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA (ZALICZENIE - STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: 411 441 491 / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 2-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (KIER. ZARZADZANIE) II-STOPIEŃ EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: Zarzadzanie / studia stacjonarne
Sala: aula Wydziału Zarzadzania
Godzina: 15,30
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 4-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ BANKÓW (SPECJALNOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA LICENCJACKIE )- EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: Rachunkowość / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 4-9-2015  
RACHUNKOWOŚC BANKÓW - ZALICZENIE POPRAWKOWE Z WYKŁADU DO WYBORU
Grupy: studenci stacjonarni / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 4-9-2015  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH I RACHUNKOWOść ZARZADCZA
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 8,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 5-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (EGZ. POPR.)
Grupy: II Zarządzanie / studia niestacjonarne
Sala: 307
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 5-9-2015  
RACHUNKOWOśC INSTYTUCJI FINANSOWYCH ACCA
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 12,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 7-9-2015  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA
Grupy: st.dzienni / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 14,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 7-9-2015  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA
Grupy: st.zaoczni / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 14,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 7-9-2015  
WDW STUDIA STACJONARNE
Grupy: st.stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 14,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 7-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2015  
METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ (STACJONARNE I-GO STOPNIA)
Grupy: 161 - 167 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 10-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: F i R / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 10-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: F i R / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 10-9-2015  
BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTÓW
Grupy: st.zaoczni / studia niestacjonarne
Sala: 202a
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 11-9-2015  
PODATKI BEZPOŚREDNIE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Grupy: st.dzienne / studia stacjonarne
Sala: 202a
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 11-9-2015  
EKONOMICZNA OCENA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH (EGZ. POPR.)
Grupy: 571, 572 / studia stacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 17:00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 11-9-2015  
EKONOMICZNA OCENA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 11-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 202a
Godzina: 15,30
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 11-9-2015  
RACHUNKOWOŚC JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ST.NIESTACJONARNE EGZAMIN II TERMIN)
Grupy: 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: 222
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 12-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ST.STACJONARNE EGZAMIN II TERMIN)
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 12-9-2015  
RACHUNKOWOść KIER. FIR
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: spotkanie pod salą 214
Godzina: 18,30
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 13-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ
Grupy: KIER. Informatyka / studia stacjonarne
Sala: pok. 214
Godzina: 16,00-19,00
Prowadzacy: Leszek MichalczykTermin egzaminu: 14-9-2015  
RACHUNEK KOSZTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: Podatki i doradztwo / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 17-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 17-9-2015  
RACHUNKOWOść (STUDIA NIESTACJONARNE) DODATKOWY TERMIN
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 26-9-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY - DODATKOWY TERMIN)
Grupy: Zarzadzanie / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 16,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 3-10-2015  
RACHUNKOWOść ZARZADCZA (POPRAWA EGZAMINU DLA WARUNKOWICZóWI OSóB, KTóRE MAJą PRZYWRóCENIE TERMINU)
Grupy: warunkowicze / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 15,00
Informacje dodatkowe:
poprawa egzaminu dla warunkowiczów i osób, które mają przywrócenie terminu
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 7-10-2015  


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 25-11-2015
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry