do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Rachunkowości
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Egzaminy


RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA
Grupy: st.zaoczni / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 14,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 7-9-2015  
WDW STUDIA STACJONARNE
Grupy: st.stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 14,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 7-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2015  
METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ (STACJONARNE I-GO STOPNIA)
Grupy: 161 - 167 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 10-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: F i R / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 10-9-2015  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: F i R / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 10-9-2015  
BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTÓW
Grupy: st.zaoczni / studia niestacjonarne
Sala: 202a
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 11-9-2015  
PODATKI BEZPOŚREDNIE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Grupy: st.dzienne / studia stacjonarne
Sala: 202a
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 11-9-2015  
EKONOMICZNA OCENA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH (EGZ. POPR.)
Grupy: 571, 572 / studia stacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 17:00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 11-9-2015  
EKONOMICZNA OCENA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 11-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 202a
Godzina: 15,30
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 11-9-2015  
RACHUNKOWOŚC JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ST.NIESTACJONARNE EGZAMIN II TERMIN)
Grupy: 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: 222
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 12-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ST.STACJONARNE EGZAMIN II TERMIN)
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 12-9-2015  
RACHUNKOWOść KIER. FIR
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: spotkanie pod salą 214
Godzina: 18,30
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 13-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ
Grupy: KIER. Informatyka / studia stacjonarne
Sala: pok. 214
Godzina: 16,00-19,00
Prowadzacy: Leszek MichalczykTermin egzaminu: 14-9-2015  
RACHUNEK KOSZTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: Podatki i doradztwo / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 17-9-2015  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 17-9-2015  
RACHUNKOWOść (STUDIA NIESTACJONARNE) DODATKOWY TERMIN
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 12,30
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 26-9-2015  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY - DODATKOWY TERMIN)
Grupy: Zarzadzanie / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 16,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 3-10-2015  
RACHUNKOWOść ZARZADCZA (POPRAWA EGZAMINU DLA WARUNKOWICZóWI OSóB, KTóRE MAJą PRZYWRóCENIE TERMINU)
Grupy: warunkowicze / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 15,00
Informacje dodatkowe:
poprawa egzaminu dla warunkowiczów i osób, które mają przywrócenie terminu
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 7-10-2015  
RACHUNKOWOść
Grupy: 214 215 / studia stacjonarne
Sala: Aula Wydział Zarzadzania
Godzina: 13,15-14,45
Informacje dodatkowe:
Poprawa jest dla osób, które nie zaliczyły tego kolokwium na ocenę pozytywną.
Osoby, które w ogóle nie podeszły do tego kolokwium również wtedy będą pisać zaliczenie.

Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 17-12-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II (FIR ) II TERMIN
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: B-WZ
Godzina: 9,15
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 24-1-2016  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGóLNYCH SYTUACJACH (NST II STOPNIA)
Grupy: 471 / studia niestacjonarne
Sala: B WZ
Godzina: 9,15
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 24-1-2016  
RACHUNKOWOść SKOMPUTERYZOWANA (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: Rach / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 8,30
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 25-1-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (KOLOKWIUM POPRAWKOWE)
Grupy: 571 501 502 561 591 / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 8,00
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 26-1-2016  
MSSF ( ACCA)
Grupy: 473 ACCA / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 10,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 28-1-2016  
RACHUNEK KOSZTóW II (ZALICZENIE POPRAWKOWE)
Grupy: 401 402 491 / studia stacjonarne
Sala: C20
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 28-1-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (ZALICZENIE) ORAZ RACHUNEK KOSZTóW (ZALICZENIE)
Grupy: 371 372 571 573 / studia stacjonarne
Sala: 204 (dokładna sala w późniejszym terminie)
Godzina: 12-15
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 29-1-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (ZALICZENIE)
Grupy: 572 573 575 / studia niestacjonarne
Sala: bedzie podana w terminie późniejszym
Godzina: 8-10,30
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 30-1-2016  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGóLNYCH SYTUACJACH (SN II STOPNIA)
Grupy: 473 , 472 / studia niestacjonarne
Sala: 310
Godzina: 11,15 i 13,15
Informacje dodatkowe:
gr. 473 godz. 11,15 - s. 310
gr. 472 godz. 13,15 s. 310

Proszę o zabranie kalkulatora
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 30-1-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II (STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: B WZ
Godzina: 9,00 i 9,45
Informacje dodatkowe:
Nazwiska od A-K godz. 9,00
Nazwiska od L-Z godz. 9,45
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 1-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH II ROK ACCA
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: B WZ
Godzina: 10,45-12,45
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 1-2-2016  
RACHUNKOWOść (POPRAWA KOLOKWIUM)
Grupy: 214 215 / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 10,00-11,30
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 1-2-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (STUDIA STACJONARNE II STOPNIA) )
Grupy: 501 502 561 571 591 / studia stacjonarne
Sala: C9
Godzina: 9,00-11,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-2-2016  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (I ST. LIC)
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 11,00-13,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (POPRAWKA ZALICZENIA)
Grupy: 265 266 267 / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Aleksandra WiercińskaTermin egzaminu: 2-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (EGZAMIN)
Grupy: 571 (grupa 573 ma egzamin z dr E.Spigarską) / studia stacjonarne
Sala: bedzie podana w terminie późniejszym
Godzina: 9,00-11,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 3-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA
Grupy: 211 212 213 214 215 216 217 218 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 13,00
Informacje dodatkowe:Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 3-2-2016  
RACHUNEK KOSZTóW I
Grupy: 301 302 361 371 372 391 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 4-2-2016  
RACHUNEK KOSZTóW II (EGZAMIN)
Grupy: 401 402 461 471 491 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 4-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA
Grupy: 261 262 263 264 265 266 267 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 13,00 i 15,15
Informacje dodatkowe:
godz. 13,00 grupy 261 262 263 264
godz. 15,15 grupy 265 266 267
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 4-2-2016  
PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO I PODATKI POśREDNIE
Grupy: 473 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 5-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH DLA GRUPY ACCA
Grupy: Grupa ACCA / studia stacjonarne
Sala: C20
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 5-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (KOLOKWIUM)
Grupy: 571 / studia niestacjonarne
Sala: C36
Godzina: 8,30-9,30
Prowadzacy: Katarzyna KolesnikTermin egzaminu: 6-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (EGZAMIN STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: 571 - 575 / studia niestacjonarne
Sala: bedzie podana w terminie późniejszym
Godzina: 8,00-10,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 7-2-2016  
RACHUNEK KOSZTóW II (ZALICZENIE POPRAWKOWE)
Grupy: 471 472 481 / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 7-2-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA)
Grupy: 571 572 573 574 575 565 581 582 / studia niestacjonarne
Sala: C9
Godzina: 9,00-11,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 13-2-2016  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (STUDIA NIESTACJONARNE I-GO STOPNIA)
Grupy: 371 372 373 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 11,00-13,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 13-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN - PIERWSZY TERMIN DLA OSóB, KTóRE NIE PODESZłY DO EGZAMINU W SESJI PODSTAWOWEJ)
Grupy: Zarzadzanie / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 18-2-2016  
RACHUNKOWOść (PIDPZ)
Grupy: PiDPZ103 / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 7,30
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 20-2-2016  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FI NANSOWEJ - SPECJ. BIEGŁY REWIDENT
Grupy: 430 431 / studia niestacjonarne
Sala: C-20
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 20-2-2016  
RACHUNEK KOSZTóW (STUDIA NIESTACJONARNE SPECJ. "BIEGłY REWIDENT" )
Grupy: specj.Biegły rewident / studia niestacjonarne
Sala: 310
Godzina: 10,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 20-2-2016  
RACHUN EK KOSZTÓW I (EGZAMIN)
Grupy: 373 365 381 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 20-2-2016  
RACHUNEK KOSZTÓW II (EGZAMIN)
Grupy: 471 472 473 481 482 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 18,45
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 20-2-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (OSTATNI TERMIN ZALICZENIA)
Grupy: st.stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 201 WZ
Godzina: 18,30
Informacje dodatkowe:
termin tez dotyczy osób wracających z Erasmusa
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 21-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA
Grupy: 71 72 73 74 75 76 / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 9,00 i 11,00
Informacje dodatkowe:
godz. 9,00 - gr. 71 72 73
godz. 11,00 - gr. 74 75 76
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 21-2-2016  
MSSF (ACCA) - EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: 473 / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 23-2-2016  
RACHUNEK KOSZTóW I, RACHUNEK KOSZTóW II, RACHUNEK KOSZTóW ACCA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: st.stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 17,15
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 24-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY) - DLA OSóB, KTóRE OTRZYMAłY OCENę NIEDOSTATECZNA W PIERWSZYM TERMINIE
Grupy: Zarzadzanie / studia stacjonarne
Sala: 310
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 25-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II I RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGOLNYCH SYTUACJACH (POPRAWKA)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 25-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II I RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGOLNYCH SYTUACJACH (POPRAWKA)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 25-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (POPRAWKA EGZAMIN)
Grupy: 571 573 / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 8-10
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 25-2-2016  
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (EGZ. POPR. II TERMIN)
Grupy: 261, 267 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 25-2-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA
Grupy: st.dzienne / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 16,15-17,45
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 26-2-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (POPRAWKA ćWICZEń)
Grupy: Rach. / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 8-10
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 27-2-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (ZALICZENIE POPRAWKOWE ćWICZEń
Grupy: 75 / studia niestacjonarne
Sala: 303
Godzina: 16,45
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 28-2-2016  
PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO I PODATKI POśREDNIE
Grupy: 473 / studia stacjonarne
Sala: WZ-aula
Godzina: 9,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 2-3-2016  
RACHUNEK KOSZTÓW I I RACHUNEK KOSZTÓW II (STUDIA NIESTACJONARNE - EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: fIr / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 12,55-13,25
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 5-3-2016  
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY - STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: fIr / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,15
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 6-3-2016  
RACHUNKOWOśC PODATKOWA
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 15,15-16,45
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 6-3-2016  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (STUDIA NIESTACJONARNE I-GO STOPNIA)
Grupy: Rach. / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 15,15-16,45
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 6-3-2016  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (POPRAWKA EGZAMIN )
Grupy: 571-575 / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 17-19
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 6-3-2016  
RACHUNEK KOSZTóW (BIEGłY REWIDENT)
Grupy: Biegły Rewident / studia niestacjonarne
Sala: 307
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 12-3-2016  
RACHUNKOWOśC JEDNOSTEK W SZCZEGOLNYCH SYTUACJACH (ZALICZENIE POPRAWKOWE ćWICZEń - OSTATNI TERMIN
Grupy: 472 473 / studia niestacjonarne
Sala: 310
Godzina: 13.00
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 13-3-2016  
USTALA SIę DODATKOWY TERMIN EGZAMINU Z "RACHUNKOWOśCI FINANSOWEJ II" STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE
Grupy: stacj. i zaoczne / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 14.00
Informacje dodatkowe:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgoda na przedłużenie sesji.


Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 14-3-2016  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 18-3-2016  
RACHUNEK KOSZTóW I I RACHUNEK KOSZTóW II (OSTATECZNY DODATKOWY EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: FiR I i II stopnia / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 23-3-2016  
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Grupy: II FIR / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 8,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 2-4-2016  
RACHUNEK KOSZTóW II (ZALICZENIE POPRAWKOWE)
Grupy: I FiR, sp. Biegły Rewident / studia niestacjonarne
Sala: 310
Godzina: 8.00
Prowadzacy: Jarosław KujawskiTermin egzaminu: 2-4-2016  
EKONOMICZNA OCENA PROJEKTóW INFORMATYCZNYCH (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: 571 572 573 574 / studia niestacjonarne
Sala: C9
Godzina: 8,00 i 8,30
Informacje dodatkowe:
godz. 8,00 - grupa 571 i 572
godz. 8,30 - g5rupa 573 i 574
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 23-4-2016  
RACHUNKOWOść FI NANSOWA (STUDIA NIIESTACJONARNE)
Grupy: 71-76 / studia niestacjonarne
Sala: B4 Wydział Zarzadzania
Godzina: 9,30
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 23-4-2016  
RACHUNKOWOśC PODATKOWA (ZALICZENIE)
Grupy: 471 472 473 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 18,30-20,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 15-5-2016  
BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTóW (ZALICZENIE POPRAWA)
Grupy: 371-373 / studia niestacjonarne
Sala: C-20
Godzina: 11,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 28-5-2016  
PODATKI BEZPOśREDNIE I UBEZPIECZENIA SPOłECZNE (ZALICZENIE ĆWICZEŃ)
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 9,15-10,45
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 31-5-2016  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (ZALICZENIE)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 10,40
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 4-6-2016  
RACHUNKOWOść INSTRUMENTóW FINANSOWYCH( ZAOCZNE STUDIA MGR) -ZALICZENIE
Grupy: 571 572 573 574 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 8,45-10,15
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 4-6-2016  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY (ZALICZENIE NST II STOPNIA)
Grupy: 571 572 573 574 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 10,30-12,15
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 4-6-2016  
BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTóW (ZALICZENIE)
Grupy: Rach. / studia stacjonarne
Sala: C-21
Godzina: 16,00-17,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 7-6-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (ZALICZENIE)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 7,30-9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 7-6-2016  
RACHUNEK KOSZTóW I (EGZAMIN WARUNKOWY)
Grupy: warunkowicze / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 18,30
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 8-6-2016  
RACHUNEK KOSZTóW (EGZAMIN ZEROWY)
Grupy: Podatki i doradztwo / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 18,45-19,15
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 8-6-2016  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA (EGZAMIN)
Grupy: 371 372 373 / studia niestacjonarne
Sala: B4 Wydział Zarzadzania
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 11-6-2016  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA (BIEGłY REWIDENT)
Grupy: 430 i 431 / studia niestacjonarne
Sala: C2
Godzina: 15/17
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 12-6-2016  
RACHUNKOWOść UBEZPIECZENIOWA (BIEGłY REWIDENT)
Grupy: 430 i 431 / studia niestacjonarne
Sala: C2
Godzina: 15/17
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 12-6-2016  
RACHUNKOWOść BANKóW (EGZAMIN I ZALICZENIE)
Grupy: specj. Rachunkowość / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 10,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 13-6-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (POPRAWA ZALICZENIA)
Grupy: 422 425 431 433 / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 10,00-11,30
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 15-6-2016  
PODATEK VAT W PRZEDSIęBIORSTWIE (WDW)
Grupy: st.stacj. / studia stacjonarne
Sala: WZ aula
Godzina: 12,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 16-6-2016  
PODATEK: VAT I DOCHODOWY
Grupy: 471 / studia stacjonarne
Sala: WZ aula
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 16-6-2016  
RACHUNKOWOśC JEDNOSTEK BUDżETOWYCH (WDW)
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 16-6-2016  
RACHUNKOWOść
Grupy: 161 162 163 164 165 166 167 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 12,00 i 14,15
Informacje dodatkowe:
godz. 12,00 gr. 161 162 163

godz. 14,15 gr. 164 165 166 167
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 17-6-2016  
PODATKI BEZPOSREDNIE I UBEZPIECZENIA SPOłECZNE
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 8,00-11,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 17-6-2016  
RACHUNKOWOśC INSTYTUCJI FINANSOWYCH (ZALICZENIE I EGZAMIN)
Grupy: 431 (Biegły Rewident) / studia niestacjonarne
Sala: 307
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 18-6-2016  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (POPRAWA ZALICZENIA)
Grupy: 471-473 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 18,00-19,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 18-6-2016  
SPRAWOZDAWCZOść INSTYTUCJI FINANSOWYCH (EGZAMIN ACCA)
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 21-6-2016  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA (ZARZADZANIE)
Grupy: 411, 412, 414, 415 416, 421, 422, 425 431, 433 oraz warunkowiczów / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 10 11,30 13,00
Informacje dodatkowe:
Dla grup 411, 412, 414, 415 o godzinie 10.00

Dla grup 416, 421, 422, 425 o godzinie 11.30

Dla grup 431, 433 oraz warunkowiczów o godzinie 13.00


Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 21-6-2016  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ
Grupy: 401 402 461 471 491 / studia stacjonarne
Sala: B4
Godzina: 16,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 21-6-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Grupy: I FiR II st. / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 19:00-19:30
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 22-6-2016  
RACHUNKOWOść ZAKłADóW UBEZPIECZEń (STUDIA NIESTACJONARNE) - POPRAWA
Grupy: 371 372 373 / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 25-6-2016  
RACHUNKOWOść INSTYTUCJI FINANSOWYCH (ZAKłADY UBEZPIECZEń) (STUDIA NIESTACJONARNE )
Grupy: 430 431 Biegły Rewident / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 25-6-2016  
RACHUNKOWOść INSTYTUCJI FINANSOWYCH (ZALICZENIE I EGZAMIN)
Grupy: 430 (Biegły Rewident) / studia niestacjonarne
Sala: B4
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 25-6-2016  
PODATKI VAT I DOCHODOWY
Grupy: 471 472 473 / studia niestacjonarne
Sala: WZ aula
Godzina: 14,45
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 26-6-2016  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH (WDW)
Grupy: 371 372 373 / studia niestacjonarne
Sala: WZ aula
Godzina: 14,15
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 26-6-2016  
RACHUNEK KOSZTóW (EGZAMIN W TERMINIE "1")
Grupy: Podatki i doardztwo / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 18,30-19,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 1-7-2016  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ (STUDIA NIESTACJONARNE)
Grupy: 471 472 473 481 482 / studia niestacjonarne
Sala: B-4 Wydział Zarzadzania
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 2-7-2016  
RACHUNKOWOŚĆ (FIR)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: B4
Godzina: 8,45
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 3-7-2016  
BUDżETOWANIE (STUDIA NIESTACJONARNE) - ZALICZENIE
Grupy: 471 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 3-7-2016  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: 491 411 441 425 / studia niestacjonarne
Sala: Aula WZ
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 3-7-2016  
PODATKI BEZPOŚREDNIE - BIEGŁY REWIDENT (EGZAMIN)
Grupy: 430-431 / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 8,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 9-7-2016  
RACHUNKOWOśC (ZALICZENIE)
Grupy: 61 i 62 / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 3-9-2016  
RACHUNKOWOść (FIR) EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 4-9-2016  
RACHUNKOWOść (INFORMATYKA I EKONOMETRIA) - EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: IiE / studia niestacjonarne
Sala: C3
Godzina: 10,00
Informacje dodatkowe:


Prowadzacy: Leszek MichalczykTermin egzaminu: 5-9-2016  
RACHUNKOWOść ZARZADCZA (ZALICZENIE POPRAWKOWE)
Grupy: 411 412 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 5-9-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Grupy: 422 425 431 433 / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 10,30-12,00
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 6-9-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA
Grupy: 441 / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 9,30-10,30
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 6-9-2016  
RACHUNKOWOść (ZALICZENIE)
Grupy: 161 162 163 / studia stacjonarne
Sala: C-21
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 8-9-2016  
PODATKI BEZPOśREDNIE I UBEZPIECZENIA SPOłECZNE (ACCA DZIENNE)
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 9-9-2016  
RACHUNKOWOść (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: B4
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 9-9-2016  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ (ZALICZ. TYLKO DLA ST.STACJ.)
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 201
Godzina: 9,30
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 9-9-2016  
PODATKI BEZPOśREDNIE I UBEZPIECZENIA SPOłECZNE
Grupy: Biegły Rewident / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 10-9-2016  
RACHUNKOWOśC PODATKOWA (POPRAWA)
Grupy: zaoczne / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 10-9-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA
Grupy: 431 / studia niestacjonarne
Sala: 404
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 11-9-2016  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA (ZARZADZANIE) EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: (st.dzienne / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 12-9-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: st.nst / studia niestacjonarne
Sala: C-4
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 12-9-2016  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ (STUDIA STACJONARNE) - EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: st. stacj. / studia stacjonarne
Sala: SSF – B4.
Godzina: 16,00
Prowadzacy: Karolina GoœœciniakTermin egzaminu: 13-9-2016  
WSZELKIE EGZAMINY POPRAWKOWE DLA STUDENTÓW (ZAJĘCIA Z DR M.OSSOWSKIM)
Grupy: studia stacjonarne i niestacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 13-9-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA (ST.STACJONARNE)
Grupy: st.stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 13-9-2016  
RACHUNEK KOSZTÓW
Grupy: PiDP / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 13-9-2016  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZADCZA (ST.STACJONARNE)
Grupy: st stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 204
Godzina: 10,00
Prowadzacy: Aleksandra WiercińskaTermin egzaminu: 13-9-2016  
PODATEK VAT W PRZEDSIęBIORSTWIE (WDW)
Grupy: st.stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 14-9-2016  
PODATKI VAT I DOCHODOWY,
Grupy: 471 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 14-9-2016  
PODATKI VAT I DOCHODOWY,
Grupy: 471 - 473 / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 14-9-2016  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH
Grupy: 371-372 / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 14-9-2016  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH
Grupy: 371 - 372 / studia niestacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 14-9-2016  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ - EGZAMIN POPRAWKOWY
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 14-9-2016  
METODYKA PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH
Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 14-9-2016  
WSZYSTKIE POPRAWKI
Grupy: st.stacjonarne i niestacjonarne / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 10.30-12.30
Informacje dodatkowe:
Wszystkie poprawki odbędą się 14.09.
w godzinach konsultacji.
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 14-9-2016  
WSZYSTKIE PRZEDMIOTY (ST.STACJONARNE I ST.NIESTACJONARNE)
Grupy: st.stacjonarne i niestacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 10.30-12.30
Informacje dodatkowe:
14.09.2016 r. - godz. 10.30-12.30

Wszystkie poprawki odbędą się 14.09.
w godzinach konsultacji.

Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 14-9-2016  


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 25-09-2016
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry