do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Rachunkowości
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Egzaminy
RACHUNKOWOść PODATKOWA (II ST. MGR)

Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: B4 Wydział Zarzadzania
Godzina: 11,30-13,00

Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 7-3-2015  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (I ST. LIC)

Grupy: Rach / studia niestacjonarne
Sala: B4 Wydział Zarzadzania
Godzina: 11,30-13,00

Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 7-3-2015  
RACHUNEK KOSZTóW I I RACHUNEK KOSZTóW II (EGZAMIN POPRAWKOWY)

Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 18,30-19,30

Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 7-3-2015  
RACHUNEK KOSZTóW I I RACHUNEK KOSZTóW II (EGZAMIN POPRAWKOWY)

Grupy: dla wszystkich / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 18,30-19,30

Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 7-3-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY)

Grupy: WZ II rok L-3 / studia niestacjonarne
Sala: 119
Godzina: 16,00

Prowadzacy: Wojciech KozłowskiTermin egzaminu: 7-3-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY)

Grupy: 71 76 / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 13,15

Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 8-3-2015  
RACHUNKOWOść MAłYCH PODMIOTóW GOSPODARCZYCH

Grupy: Rachunkowość / studia niestacjonarne
Sala: 310
Godzina: 9,00

Prowadzacy: Teresa Martyniuk Termin egzaminu: 14-3-2015  


BUDżETOWANIE, RACHUNKOWOść ZARZąDCZA, RACHUNKOWOść
Grupy: 471, 416, 421, 425, 491, 441, 473 ,476, 477, 66 / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,00-19,00
Informacje dodatkowe:
Zaliczenia poprawkowe:
5 września 2014 roku, 18.00-19.00, p. 214
"Budżetowanie" grupa 471_niest
"Rachunkowość zarządcza" grupy 416, 421, 425, 491, 441_niest, 473_niest,
476_niest, 477_niest,
"Rachunkowość" grupa 66_niest
"Rachunkowość" - WE - grupy 1 I SS1 MSG, 1 H SS1 MSG

Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
RACHUNKOWOść ZALICZENIE POPRAWKOWE DLA WYDZIAłU EKONOMICZNEGO
Grupy: 1 I SS1 MSG, 1 H SS1 MSG / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,00-19,00
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
KOLOKWIA POPRAWKOWE U MGR EWY CHROSTOWSKIEJ
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,30
Informacje dodatkowe:
09.09.2014 godz. 18,00 sala 201 WZ- wpisy
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
KOLOKWIA POPRAWKOWE U MGR E.CHROSTOWSKIEJ
Grupy: wszystkie grupy / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 17,30
Informacje dodatkowe:
Wpisy 09.09.2014 godz.18,00 pokój 201 WZ
Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 5-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 8-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 8-9-2014  
POPRAWKI Z PRZEDMIOTóW PROWADZONE PRZEZ DR E.SPIGARSKą
Grupy: wszystkie / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 9-9-2014  
ZALICZENIA POPRAWKOWE Z MGR K.KOLESNIK DLA ST.STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Grupy: st.stacjonarne i nst. / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 17,00
Informacje dodatkowe:
07.09.2014 godz. 09,30-10,30
09.09.2014 godz. 17,00-18,00
13.09.2014 godz. 9,00-10,00
16.09.2014 godz. 17,00-18,00

Prowadzacy: Katarzyna KolesnikTermin egzaminu: 9-9-2014  
ZALICZENIA POPRAWKOWE Z MGR K.KOLESNIK DLA ST.STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Grupy: st.stacj. i niest. / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 17,00
Informacje dodatkowe:
09.09.2014 godz. 17,00-18,00
13.09.2014 godz. 9,00-10,00
16.09.2014 godz. 17,00-18,00


Prowadzacy: Katarzyna KolesnikTermin egzaminu: 9-9-2014  
RACHUNKOWOść (KOLOKWIUM POPRAWKOWE)
Grupy: 1 SSL MSG gr. E. F. G / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 12,00
Informacje dodatkowe:
proszę nie zapomnieć o zabraniu kalkulatorów
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 10-9-2014  
KOLOKWIUM POPRAWKOWE W PRZEDMIOTU RACHUNKOWOść
Grupy: 1 NSL , Fir gr. 63 64 / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 12,00
Informacje dodatkowe:
Proszę nie zapomnieć o zabraniu kalkulatorów
Prowadzacy: Anna Kamińska-StańczakTermin egzaminu: 10-9-2014  
KOLOKWIUM "RACHUNKOWOść"
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: pok. 222
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH (EGZAMIN) ORAZ WDW
Grupy: wszystkie gr. stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK BUDżETOWYCH (EGZAMIN)
Grupy: wszystkie grupy niestacjonarne / studia niestacjonarne
Sala: 222
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść (EGZAMIN)
Grupy: wszystkie grupy / studia stacjonarne
Sala: 17,30
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-9-2014  
RACHUNKOWOść (KIER. FIR)
Grupy: 161-167 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 11-9-2014  
RACHUNKOWOść (ZALICZENIE)
Grupy: 61 FiR / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 11-9-2014  
RACHUNKOWOść (KIER. MSG EKONOMIA)
Grupy: MSG AiB / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Nelli ArtienwiczTermin egzaminu: 11-9-2014  
BUDżETOWANIE (KIER. FIR) - ZALICZENIE POPRAWKOWE
Grupy: kier. Fir / studia niestacjonarne
Sala: 204
Godzina: 18,00
Prowadzacy: Jarosław KujawskiTermin egzaminu: 12-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia stacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 12-9-2014  
STANDARDY SPRAWOZDAWCZOSCI FINANSOWEJ
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 201
Godzina: 17,00-19,00
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 12-9-2014  
1. INSTRUMENTY FINANSOWE, PODATEK ODROCZONY, BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTóW
Grupy: st.dzienne i zaoczne / studia stacjonarne
Sala: 202 A
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 12-9-2014  
INSTRUMENTY FINANSOWE, PODATEK ODROCZONY, BILANSOWY I PODATKOWY POMIAR KOSZTóW
Grupy: st.dzienne i zaoczne / studia niestacjonarne
Sala: 202 A
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 12-9-2014  
RACHUNKOWOść ZARZąDCZA
Grupy: kier.FiR / studia niestacjonarne
Sala: 307
Godzina: 11,00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 14-9-2014  
RACHUNKOWOść ZARZADCZA (EGZAMIN POPRAWKOWY KIER. ZARZADZANIE)
Grupy: stacjonarne / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 17-9-2014  
RACHUNKOWOśC BANKóW
Grupy: st.lic. / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 17,15
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 17-9-2014  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: st.lic. kier.FiR / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 17,15
Prowadzacy: Arleta SzadziewskaTermin egzaminu: 17-9-2014  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II
Grupy: I rok MSU / studia niestacjonarne
Sala: C9
Godzina: 10,50
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 13-12-2014  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II (STUDIA NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA)
Grupy: FiR / studia niestacjonarne
Sala: 305
Godzina: 14,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 24-1-2015  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGóLNYCH SYTUACJACH (NST II STOPNIA)
Grupy: 471 473 / studia niestacjonarne
Sala: 118
Godzina: 15,15
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 24-1-2015  
RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGóLNYCH SYTUACJACH ( STACJONARNE II STOPNIA)
Grupy: 471 / studia stacjonarne
Sala: 118
Godzina: 15,15
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 24-1-2015  
RACHUNKOWOść (ZALICZENIE) DLA GRUPY PDIP
Grupy: grupa PDiP / studia niestacjonarne
Sala: 222 WZ
Godzina: 11,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 24-1-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II
Grupy: kier. FiR / studia stacjonarne
Sala: C2
Godzina: 13,15
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 26-1-2015  
RACHUNEK KOSZTóW (ACCA)
Grupy: ACCA / studia stacjonarne
Sala: 304
Godzina: 9,00-11,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 29-1-2015  
RACHUNKOWOść SKOMPUTERYZOWANA
Grupy: rachunkowość / studia stacjonarne
Sala: 310
Godzina: 15,00
Prowadzacy: Przemysław LechTermin egzaminu: 30-1-2015  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH
Grupy: 371 372 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00-11,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-2-2015  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (STUDIA STACJONARNE II STOPNIA) )
Grupy: 561 501 502 571 572 591 / studia stacjonarne
Sala: C9
Godzina: 11,00-13,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-2-2015  
RACHUNKOWOŚĆ KIER. ZARZADZANIE
Grupy: 211 -217 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 13,00 i 13,45
Informacje dodatkowe:
godz. 13,00 gr. 211-213
godz. 13,45 gr. 214-217
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 2-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW II (STUDIA STACJONARNE)
Grupy: 402 471 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 3-2-2015  
KONSILIDACJE SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (ZALICZENIE)
Grupy: Rachunk. / studia stacjonarne
Sala: C-20
Godzina: 8,30-12,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 4-2-2015  
MIęDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOśCI FINANSOWEJ (ACCA)
Grupy: 473 / studia stacjonarne
Sala: 310
Godzina: 16,00
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 5-2-2015  
KOLOKWIUM POPRAWKOWE DLA STUDENTóW Z RACHUNKU KOSZTóW II
Grupy: 402 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,45
Informacje dodatkowe:
.

Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 7-2-2015  
RACHUNKOWOść MAłYCH PODMIOTóW GOSPODARCZYCH (NST I-STOPNIA)
Grupy: Rachunkowość / studia niestacjonarne
Sala: C-20
Godzina: 13,00
Prowadzacy: Teresa Martyniuk Termin egzaminu: 7-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW II (KOLOKWIUM POPRAWKOWE) STUDIA NIESTACJONARNE
Grupy: 471 472 473 / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,45
Prowadzacy: Michał ChalastraTermin egzaminu: 7-2-2015  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (ZALICZENIE)
Grupy: rachunk. / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 8,00-10,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 7-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW I (OSTATNIE KOLOKWIUM)
Grupy: 391 301 361 372 / studia stacjonarne
Sala: A-119
Godzina: 8,00
Informacje dodatkowe:
Po wpisy zapraszam na początu kolokwium poprawkowego. Osoby piszace kolokwium 7.02 proszone sa o przyniesienie indeksow, gdyz tego dnia otrzymaja wpisy.

Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 7-2-2015  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (OSTATNIE KOLOKWIUM)
Grupy: 502 501 561 591 / studia stacjonarne
Sala: A-119
Godzina: 8,00
Informacje dodatkowe:
Po wpisy zapraszam na początu kolokwium poprawkowego. Osoby piszace kolokwium 7.02 proszone sa o przyniesienie indeksow, gdyz tego dnia otrzymaja wpisy.

Prowadzacy: Ewa ChrostowskaTermin egzaminu: 7-2-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA
Grupy: 261 262 263 264 265 266 / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 12,30 i 14,30
Informacje dodatkowe:
261 262 263 godz. 12,30 sala B-4
264 265 266 godz. 14,30 sala B-4
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 10-2-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II
Grupy: kier. FiR / studia stacjonarne
Sala: C20
Godzina: 10,00
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 10-2-2015  
RACHUNKOWOść (EGZAMIN DLA GRUP PDIP)
Grupy: PDiP / studia niestacjonarne
Sala: B-4 WZ
Godzina: 17,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-2-2015  
WDW PODATEK VAT W PRZEDSIęBIORSTWIE (EGZAMIN)
Grupy: WDW / studia stacjonarne
Sala: B-4 WZ
Godzina: 16,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-2-2015  
PODSTAWY SYSTEMU PODATKOWEGO I PODATKI POśREDNIE (EGZAMIN ACCA)
Grupy: grupy Rachunkowość ACCA / studia stacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 14,30
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 10-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW I
Grupy: 361 37`1 372 391 301 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00-10,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 12-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW II
Grupy: 401 461 402 471 491 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 10,00-11,00
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 12-2-2015  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (EGZAMIN)
Grupy: rachunk. / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 8,00-10,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 12-2-2015  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (STUDIA NIESTACJONARNE I-GO STOPNIA)
Grupy: 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: 311
Godzina: 9,00-11,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 14-2-2015  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA)
Grupy: 571 572 573 574 575 576 577 565 581 582 / studia niestacjonarne
Sala: C9
Godzina: 11,00-13,00
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 14-2-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA II I RACHUNKOWOść JEDNOSTEK W SZCZEGóLNYCH SYTUACJACH
Grupy: wszyscy / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 11,30
Informacje dodatkowe:
Poprawa z przedmiotów "Rachunkowość finansowa II" i "Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach"" dla studentów niestacjonarnych (I MSU) u dr E. Spigarskiej odbędzie się 14.02.2015 r. (sobota) godz. 11,30, sala 214
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 14-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW I
Grupy: 365 381 371 372 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 13,30-14,30
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 14-2-2015  
RACHUNEK KOSZTóW II
Grupy: 471 472 473 474 475 465 481 482 / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 14,30-15,30
Prowadzacy: Marek OssowskiTermin egzaminu: 14-2-2015  
KONSOLIDACJA SPRAWOZDAń FINANSOWYCH (EGZAMIN)
Grupy: rachunk. / studia niestacjonarne
Sala: C-9
Godzina: 8,00-10,00
Prowadzacy: Maciej GieruszTermin egzaminu: 14-2-2015  
KOLOKWIUM KOMISYJNE RACHUNEK KOSZTóW II
Grupy: 401 / studia stacjonarne
Sala: 310
Godzina: 13,30
Informacje dodatkowe:Prowadzacy: Jarosław KujawskiTermin egzaminu: 15-2-2015  
RACHUNKOWOść (ZALICZENIE POPRAWKOWE DLA WYDZIAłU EKONOMICZNEGO)
Grupy: F, G, H, I - Wydział Ekonomiczny / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 15,15-16,45
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 19-2-2015  
RACHUNKOWOść (KOLOKWIUM POPRAWKOWE)
Grupy: 2A, 2B. 2C. 2D (Ekonomia) / studia stacjonarne
Sala: C101 (budynek WE)
Godzina: 13,30
Prowadzacy: Katarzyna KolesnikTermin egzaminu: 20-2-2015  
RACHUNKOWOść
Grupy: 101 PiDP / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 18,30-19,30
Prowadzacy: Beata KotowskaTermin egzaminu: 20-2-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA
Grupy: 71 72 73 74 75 76 / studia niestacjonarne
Sala: B-4
Godzina: 8,00 i 10,00
Informacje dodatkowe:
71 72 73 godz. 8,00 sala B-4
74 75 76 godz. 10,00 sala B-4
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 22-2-2015  
RACHUNKOWOść
Grupy: PiDP / studia niestacjonarne
Sala: 310 WZ
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 24-2-2015  
PODATEK VAT (WDW)
Grupy: Zarzadzanie / studia stacjonarne
Sala: 310 WZ
Godzina: 17,00
Prowadzacy: Grzegorz BuciorTermin egzaminu: 24-2-2015  
RACHUNKOWOść (EGZAMIN I TERMIN DLA OSóB, KTóRE NIE PODESZłY W TERMINIE SESJI PODSTAWOWEJ)
Grupy: kier. Zarz i Ekonomia / studia stacjonarne
Sala: aula WZ
Godzina: 15,00
Informacje dodatkowe:
Egzamin I termin dla osób, które nie podeszły w terminie sesji podstawowej) - kier. Zarzadzanie i Ekonomia
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 26-2-2015  
RACHUNKOWOść PODATKOWA (II ST. MGR)
Grupy: rachunkowość / studia stacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 17,00-18,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-3-2015  
PODATKI W KSIęGACH RACHUNKOWYCH (I ST. LIC)
Grupy: rachunk / studia stacjonarne
Sala: 202A
Godzina: 17,00-18,30
Prowadzacy: Cyryl KotylaTermin egzaminu: 2-3-2015  
EGZAMIN POPRAWKOWY W DR E.SPIGARSKą
Grupy: wszyscy / studia stacjonarne
Sala: 214
Godzina: 9,30
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 2-3-2015  
EGZAMIN POPRAWKOWY Z DR E.SPIGARSKą
Grupy: wszyscy / studia niestacjonarne
Sala: 214
Godzina: 9,30
Prowadzacy: Ewa SpigarskaTermin egzaminu: 2-3-2015  
MSSF (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: 473 ACCA / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 16,45
Prowadzacy: Karolina GoœciniakTermin egzaminu: 2-3-2015  
RACHUNKOWOść (EGZAMIN POPRAWKOWY DLA OSóB, KTóRE OTRZYMAłY OCENę NDST Z EGZAMINU)
Grupy: kier. Zarzadzanie i Ekonomia / studia stacjonarne
Sala: 307
Godzina: 15,00
Informacje dodatkowe:
(Egzamin poprawkowy dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z egzaminu)
Prowadzacy: Sylwia Silska-GembkaTermin egzaminu: 3-3-2015  
RACHUNKOWOść FINANSOWA (EGZAMIN POPRAWKOWY)
Grupy: 161 166 / studia stacjonarne
Sala: 311
Godzina: 15,15
Prowadzacy: Roman NilidzińskiTermin egzaminu: 3-3-2015  


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 06-03-2015
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry